Dostawa

1. Dostawy są realizowane w godzinach od 6.00 do 23.00 po wcześniejszym poinformowaniu o terminie dostawy, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Klient z chwilą zatwierdzenia / ustalenia terminu dostawy, montażu zobowiązany jest do nie zmieniania tego terminu pod rygorem poniesienia dodatkowych kosztów chyba że z firmą ROANBUD ustalił zmiany odpowiednio wcześniej (minimum 2 tygodnie przed).
3. Dopuszczamy możliwość dokonania najpierw dostawy i późniejszym terminie montażu ale wszystkie koszty (produktu, dostawy i montażu) z chwilą dostawy muszą być opłacone osobie upoważnionej do rozliczenia się.
4. Większość oferowanych przez nas produktów są wykonywane pod indywidualne cechy klienta (kolor drewna, rodzaj materiału, wielkość itp.) dlatego mają one termin wytworzenia minimum 4 tygodnie, maksimum 8 tygodni.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie ustalonego/podanego terminu realizacji na które nie ma wpływu (np: niesprzyjające warunki atmosferyczne, niedotrzymanie terminu realizacji przez podwykonawcy, dostawców lub firmy realizującej dostawę, okres świąteczny lub z powodu katastrofy/wypadku).
6. Przy samej tylko dostawie klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich elementów obiektów, szczególnie tych które muszą być zabezpieczone w suchych miejscach (np.: napęd do bramy, elementy montażowe).
7. Klient jest zobowiązany do zapewnienia możliwości dojazdu pojazdu dostarczającego obiekt do miejsca jego montażu, nie dalej niż 10m od miejsca montażu.
8. Jeżeli klient wcześniej nie poinformuje o niemożliwości dojazdu do miejsca montażu, gdy droga dojazdu do klienta w trakcie dostawy okaże się niebezpieczna (śliska, nieodśnieżona, duże nachylenie, miękki grunt, gruntowa droga) kierowca może odmówić dojazdu, wtedy albo klient przetransportuje na własna rękę elementy montażowe obiektu na plac montażu albo zostanie wyznaczony kolejny termin dostawy/montażu.
9. Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z zawinienia klienta a koszty dostawy, czas pracowników zostaną poniesione, koszt kolejnej dostawy/montażu zostaną doliczone klientowi.
10. Podawany na stronie termin realizacji jest orientacyjny i nie wiążący - przedstawia średnie terminy realizacji tych produktów .
11. Przy samym odbiorze (bez montażu w tym samym dniu), radzimy sprawdzić cały towar w obecności dostawcy, późniejsze reklamacje nie będą uznane (dotyczy uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu).

Montaż / fundamenty

1. Fundament wykonuje Zleceniodawca we własnym zakresie.
2. Fundament musi zachowywać poziom na całej powierzchni, umożliwiać zakotwienie obiektu kotwami stalowymi czyli np. wylewka betonowa, fundament punktowy, wieniec betonowy. Fundament powinien być większy od obiektu o 10cm z każdej strony.
3. Fundament nie może wychodzić ponad poziom ziemi więcej niż 20cm, jeżeli przekracza tą granicę należy powiadomić o tym Zleceniobiorcę w momencie podpisywania umowy lub pisemnie przed planowanym terminem montażu (wiąże się to z przełożeniem terminu montażu aż do uregulowania fundamentu przez klienta zgodnie z zaleceniami sprzedawcy).
4. Powierzchnia pod zabudowę musi umożliwiać swobodny montaż obiektu z każdej ze stron.
5. Powierzchnia granicząca z powierzchnią zabudowy musi być wolna i nie utrudniająca montażu w promieniu min. 1m, aby umożliwić swobodny montaż obiektu, z wyłączeniem przypadku dostawiania obiektu do budynku, elewacji, płotu (wówczas należy powiadomić firmę ROANBUD o takim sposobie montażu w momencie składania zamówienia wraz z załączeniem szkicu , może być ręcznie plan działki z zaznaczeniem na niej istniejących obiektów i obiektu który ma być zamontowany.
5. Dostęp do energii elektrycznej zapewnia Zleceniodawca lub powiadamia firmę ROANBUD o braku możliwości podłączenia w momencie składania zamówienia.
9. Jeżeli z przyczyn atmosferycznych (np.: deszcz lub temp. minusowa) jest niemożliwe wykonanie prac wykańczających jak np. nałożenie na elementy ocynkowane (np. łeb śruby) warstwy tynkarskiej pędzlem, klient otrzyma masę tynkarską i sam nałoży ją przy lepszej pogodzie. 
10. Jeżeli montaż obiektu odbywa się w okresie zimowym powierzchnia pod zabudowę musi być odśnieżona oraz wolna od zlodowaceń.
11. ROANBUD zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dojazd do zleceniodawcy lub montaż, zagrażających wówczas bezpieczeństwu pracowników. 
12. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny bram oraz napędów firmy Hörmann Polska odbywa się poprzez sieć autoryzowanych serwisów tejże firmy lub mogą być zrealizowane odpłatnie poprzez ROANBUD sp. z o.o. wg poniższego cennika. (dojazd 2,0zł/km, roboczogodzina 25zł/h za każdą rozpoczętą godzinę) .